Obrasci: Žalba na Sertifikat Procenjene Vrednosti

Trebalo bi da koristite ovaj obrazac ako ste pronašli bilo šta od sledećeg u sertifikatu  procenjene vrednosti:

  • Kategorija vrednosti objekta ili parcela je netačna
  • Zona vrednosti je netačan
  • Površina (m2) je pogrešna
  • Status stanja objekta je netačan
  • Druge greške u registru poreza na imovinu na kojem se sertifikat bazira.
  • Sertifikat o procenjenoj vrednosti je u suprotnosti sa drugim odredbama Zakona o porezu na imovinu ili administrativnim uputstvima.

Obavezno podnesite svoje žalbe na vreme!

Copy link
Powered by Social Snap