Obrasci: Žalba na Račun Poreza na Imovinu

Trebalo bi da koristite ovaj obrazac ako nađete neku od sledećih stavki u računu  poreza na imovinu:

  • Odgovorni poreski obveznik je netačan
  • Oslobađanje poreza na imovinu prema članu 10 Zakona o porezu na imovinu nije sprovedeno
  • Oporeziva vrednost je netačna.
  • Poreska stopa je netačna.
  • Nepoštene su kazne u skladu sa članom 35: 2-5 Zakona o porezu na imovinu
  • Ostale greške u registru poreza na imovinu, na kojima se zasniva račun poreza na imovinu.
  • Račun poreza na imovinu je u suprotnosti sa drugim odredbama Zakona o porezu na imovinu ili administrativnim uputstvima.

Obavezno podnesite svoje žalbe na vreme!

Copy link
Powered by Social Snap