Obrasci: Zahtev za ispravku

Ovaj obrazac možete koristiti kada želite izvršiti ispravke u registru poreza na imovinu.

  • Greške u pisanju ili u obračunavanju
  • Greške vezane za odgovornog poreskog obveznika
  • Greške vezane za površinu (m2)
  • Greške klasifikacije
  • Greške vezane za tačku lokacije imovine • Ostale greške u registru poreza na imovinu.
Copy link
Powered by Social Snap