Elektronske usluge

Na ovoj stranici naći ćete veze sa svim našim elektronskim uslugama. Mnoge od njih su javne, poput mapa zona vrednosti i vidite procenjenu vrednost za parcele. Međutim, usluga za štampanje računa zahteva da imate registrovanu imovinu sa vašim ličnu brojem.

Štampaj Račun i Certifikat

Vi možete videti i štampati vaš račun za porez na imovinu i certifikat procenjene vrednosti procenjene od vaše kuče. Imajte na umu da vaš objekat mora biti registrovan sa vašim ličnim brojem (u opštini u kojoj se nekretnina nalazi).

Vidi procenjenu vrednost parcela

Klikom na parcelu na mapi ili unosom broja parcele videćete, između ostalog, videti procenjenu vrednost, kategoriju vrednosti i broj vrednosti paketa.

Vidi procenjenu vrednost objekata

Ova usluga je trenutno dostupna samo za poljoprivredne objekte. Nakon odabira opštine i katastarske zone, moći ćete da odaberete objekat za koji želite da vidite procenjenu vrednost. Takođe možete videti kategoriju vrednosti i broj vrednosti područja između ostalog.

Mape zona vrednosti

Mape zona vrednosti pokazuju kako se razlikuje vrednost po kvadratnom metru zbog lokacije. U svim opštinama postoje neke vrednosne zone sa različitim nivoima vrednosti (vrednost po kvadratnom metru). Nivoi vrednosti obično se povećavaju što bliže imovini u centru grada.

Copy link
Powered by Social Snap