Registrujte svoj lični broj da biste ostvarili odbitak na primarni boravak

Ne propustite priliku da iskoristite odbitak  za primarni boravak! Da biste imali koristi od odbitka za primarni boravak za 2022. godinu i dalje, morate svoju imovinu registrovati sa vašim ličnim brojem. Donesite svoju ličnu kartu u opštinskoj kancelariji za porez na imovinu da biste se registrovali. Koristite obrazac za samoprijavu da biste registrovali svoju imovinu. … Read more

Poslednji dan da se zatraže ispravke

2. Novembar je poslednji dan da se zatraže ispravke kako bi se osiguralo da se one odraze u računu za porez na imovinu sledeće godine. Proverite poslednji račun da biste videli da li je tačan (proverite površinu, kategoriju vrednosti, udeo itd.). Takođe zapamtite: Registrujte promene na vašoj imovini. Ako svoju imovinu koristite kao primarno boravište  uverite … Read more

Suspenzija novačnih kazni i kamata

Poruka Kancelarije za informisanje Ministarstva finansija i transfera Porez na imovinu Poštovani građani, S obzirom na tešku situaciju stvorenu COVID-om-19, početkom maja, Vlada Republike Kosovo donela je olakšavajuću odluku za plaćanje računa poreza na imovinu. Ovom Odlukom Vlade, obustavlja se   obračunavanje novčanih kazni i kašnjenja kamata do 31. decembra 2020. godine.

Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Zbog nastale situacije koju je stvorio Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu, datumi za podnošenje žalbi i plaćanje prve rate su odloženi. Poslednji datum za žalbu za 2020. godinu – 31. MajZadnji datum isplate prve rate za 2020. godinu – 30. JunDatum druge rate za plaćanje ostaje nepromenjen – … Read more

Važni datumi!

Želeli bismo da vas podsetimo da na novom zakonu o porezu na imovinu (koji je na snazi od 2019. godine), postoje novi datumi za plaćanje i žalbe. Ovde ćete pronaći najvažnije datume.