Zapamtite!

Zadnji rok za plačanje druge rate je 30 Septembar. Platite blagovremeno da bi ste izbegli kazne i kamate. Više pročitati o Datumi za plaćanje >>

Pratite nas na Facebook

Ako želite da budete sigurni  da ne propustite najnovije informacije koje se odnose na porez na imovinu, možete nas pratiti na Facebook-u. Odeljenje za porez na imovinu ima Facebook stranicu. Ovde objavljujemo novosti vezane za porez na imovinu. Takođe, ovde ćemo takođe objaviti podsetnike o važnim datumima itd. Lajkujući našu stranicu u FB-u, videćete naše … Read more

Živite vani?

Ako registrujete imovinu sa vašim ličnim brojem, možete imati pristup vašem računu preko naše usluge e-računa. Svako ko je u državini ili poseduje imovinu na Kosovu, dužan je da plati porez na imovinu. Ako živite u inostranstvu, biće teško ispuniti svoje obaveze na vreme. Pročitajte više »

Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Prihod od poreza na imovinu je veoma važan za vašu opštinu. Koriste se za poboljšanje svakodnevnog života za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu. Porez na imovinu je opštinski porez. To znači da prihod od poreza na imovinu ide u opštinski budžet. Ovo je važan unos za vašu opštinu. Prihodi od poreza na imovinu koriste … Read more

Odlaganje datuma

Za 2019. Godinu, poslednji datum žalbe je 31. maj, a datumi plaćanja su 28. jun i 30. septembar. Izdavanje računa za porez na imovinu za 2019. godinu je odloženo. Da bi se poreskim obveznicima dalo razumno vreme za pritužbe i plaćanje prve rate, rokovi su odloženi. Poslednji datum žalbe 2019 – 31. majDatum otplate prve … Read more

Proverite vaš račun– uverite se da je sve tačno

Da biste bili sigurni da ste tačno oporezovani, trebate da proverite nekoliko stvari na računu i drugim dokumentima. Proverite da li su sve vaše parcele i objekti uključeni u račun. Proverite svoj udeo, površinu i kategoriju vrednosti za svaki objekat i parcelu. Pročitajte više »

Sve parcele imaju zvaničnu procenjenu vrednost

U 2019 godine dobićete sertifikat procenjene vrednosti za vašu parcelu. Procenjena vrednost se prvenstveno koristi kao osnova za oporezivanje zemljišta. Porez na zemljište biće realizovan od 2019. godine. Porez će biti zasnovan na procenjenoj zvaničnoj vrednosti koja će biti određena masovnom procenom svih parcela. Dobi ćete Sertifikat procenjene vrednosti zajedno sa računom poreza. Takođe možete videti procenjene … Read more

Zašto se primenjuje porez na zemljište

Porez na zemlju se sprovodi u cilju jačanja opština. Prihod od poreza na zemlju se koristi za ulaganje u vašu zajednicu. Porez na zemlju se sprovodi sa ciljem jačanja opština povećanjem sopstvenih prihoda. To će omogućiti vašoj opštini da poboljša svakodnevni život za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu. Da vidite kako opština koristi prihod … Read more

Najvažnije vesti u vezi poreza na imovinu

Od januara 2019. godine, novi propisi se primenjuju za porez na imovinu. Ovo su najvažnije vesti i neke stvari koje možda treba da uradite. Novi datumi plaćanja poreza na imovinu: 30. april i 30. septembar u skladu sa zakonom. Međutim, datumi za 2019.  su 28. jun i 30. septembar. Porez na zemljište primenjeno je u 2019. … Read more