Registrujte svoj lični broj da biste ostvarili odbitak na primarni boravak

Ne propustite priliku da iskoristite odbitak  za primarni boravak! Da biste imali koristi od odbitka za primarni boravak za 2022. godinu i dalje, morate svoju imovinu

registrovati sa vašim ličnim brojem. Donesite svoju ličnu kartu u opštinskoj kancelariji za porez na imovinu da biste se registrovali. Koristite obrazac za samoprijavu da biste registrovali svoju imovinu.

Odbitak za primarni boravak iznosi 15.000 € od procenjene vrednosti. U poreskoj stopi   od 0.15%, to znači 22.50 € niži porez svake godine.

Možete imati samo jedan primarni boravak – dakle osigurajte se da niste registrovali  više od jedne imovine, jer bi to moglo dovesti do novčane kazne.

Da biste imali koristi od odbitka za 2022. godinu, morate se registrovati najkasnije do 30. novembra 2021. godine.

Copy link
Powered by Social Snap