Suspenzija novačnih kazni i kamata

Poruka Kancelarije za informisanje Ministarstva finansija i transfera

Porez na imovinu

Poštovani građani,

S obzirom na tešku situaciju stvorenu COVID-om-19, početkom maja, Vlada Republike Kosovo donela je olakšavajuću odluku za plaćanje računa poreza na imovinu. Ovom Odlukom Vlade, obustavlja se   obračunavanje novčanih kazni i kašnjenja kamata do 31. decembra 2020. godine.

Copy link
Powered by Social Snap