Odlaganje datuma za žalbu i plaćanje prve rate

Zbog nastale situacije koju je stvorio Covid-19 i problema sa izdavanjem i distribucijom računa za porez na imovinu, datumi za podnošenje žalbi i plaćanje prve rate su odloženi.

Poslednji datum za žalbu za 2020. godinu – 31. Maj
Zadnji datum isplate prve rate za 2020. godinu – 30. Jun
Datum druge rate za plaćanje ostaje nepromenjen – 30. Septembar.

Izvinjavamo se zbog mogućih neprijatnosti.

Kada dobijete vaš račun – proverite da li je sve u redu.

Copy link
Powered by Social Snap