Kakve koristi imate od plaćanja poreza na imovinu?

Prihod od poreza na imovinu je veoma važan za vašu opštinu. Koriste se za poboljšanje svakodnevnog života za vas, vašu porodicu i vašu zajednicu.

Porez na imovinu je opštinski porez. To znači da prihod od poreza na imovinu ide u opštinski budžet. Ovo je važan unos za vašu opštinu.

Prihodi od poreza na imovinu koriste se za puteve, javnu rasvetu, škole, vrtiće, bolnice, čistu vodu, kanalizaciju, održivo upravljanje otpadom itd. Više o tome kako je vaša opština uložila prihod od poreza na imovinu vidite kod Vaša Opština.

Copy link
Powered by Social Snap