Odlaganje datuma

Za 2019. Godinu, poslednji datum žalbe je 31. maj, a datumi plaćanja su 28. jun i 30. septembar.

Izdavanje računa za porez na imovinu za 2019. godinu je odloženo. Da bi se poreskim obveznicima dalo razumno vreme za pritužbe i plaćanje prve rate, rokovi su odloženi.

Poslednji datum žalbe 2019 – 31. maj
Datum otplate prve rate za 2019 – 28. jun
Datum otplate druge rate – 30. Septembar

Razlog kašnjenja u fakturisanju poreza na imovinu je da je ove godine provedena velika reforma vezana za porez. Reforme su donele mnoge tehničke i druge poteškoće koje su dovele do kašnjenja. Izražavamo žaljenje zbog neugodnosti.

Kada primite račun – molimo vas da proverite da li je sve ispravno.

Više o porezu na imovinu od 2019. možete pročitati ovde.

Copy link
Powered by Social Snap