Sve parcele imaju zvaničnu procenjenu vrednost

U 2019 godine dobićete sertifikat procenjene vrednosti za vašu parcelu. Procenjena vrednost se prvenstveno koristi kao osnova za oporezivanje zemljišta.

Porez na zemljište biće realizovan od 2019. godine. Porez će biti zasnovan na procenjenoj zvaničnoj vrednosti koja će biti određena masovnom procenom svih parcela.

Dobi ćete Sertifikat procenjene vrednosti zajedno sa računom poreza. Takođe možete videti procenjene vrednosti na vebu.

Copy link
Powered by Social Snap