Dobrodošli!

Videli kako vaša opština investira prihode iz poreza na imovinu.

Kada treba platiti

Plaćanje za obračunati porez je podeljen na dve rate. Da biste bili sigurni platite na vreme. Ako plaćanje kasni, moraćete da platite kaznu i kamatu.

Štampaj račun

Pod e-uslugama ćete moći da preuzmete račun i drugu dokumentaciju. Ovde ćete takođe pronaći i druge e-usluge kao što su mape zona vrednosti i videti procenjenu vrednost.

Registrujte svoju imovinu

Ako posedujete imovinu – uverite se da je ista registrovana u registrima poreza na imovinu.

Ažurirane vesti

Zapamtite!

Zadnji rok za plačanje druge rate je 30 Septembar. Platite blagovremeno da bi ste izbegli kazne i kamate. Više pročitati…

Više vesti »