Specifikimi i tatimit të vlerësuar – parcelë

Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes.

Viti tatimor
Numri i njësisë
Detyrimet
Lokacioni
Kategoria e Pronës
Hisja juaj e njësisë
Numri i faturës
Numri i tatimpaguesit
Data e lëshimit
Hisja juaj e tatimit të vlerësuar
Totali i tatimit të vlerësuar
Vlera e vlerësuar
Zbritja e përgjithshme
Zbritja e vendbanimit parësor
Vlera e tatueshme
Norma tatimore
Copy link
Powered by Social Snap