Specifikimi për detyrimet tatimore

Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes së specifikimit për detyrimet tatimore.

Viti tatimor
Numri i njësisë
Adresa e njësisë
Kategoria e Pronës
Hisja juaj e njësisë
Parapagimi
Data e shtypjes.
Vlera e vlerësuar e hises suaj
Zbritja e përgjithshme
Zbritja për banim primar
Vlera e tatueshme
Norma tatimore
Borxhet
Tatimi i vlerësuar 2021.
Gjobat- përveç pagesës së vonuar
Tipi e njësisë
Gjithsej për të paguar
Tatimin total i vlerësuar
Gjobat totale
Borxhet totale
Pagesa totale e paradhënies
Numri i tatimpaguesit
Copy link
Powered by Social Snap