Specifikimi i tatimit të vlerësuar – objekt

Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes.

Viti tatimor
Hisja juaj e tatimit të vlerësuar
Totali i tatimit të vlerësuar
Numri i faturës
Numri i tatimpaguesit
Data e lëshimit
Norma tatimore
Vlera e tatueshme
Zbritja për vendbanim parësor
Zbritja e përgjithshme
Vlera e vlerësuar
Detyrimet
Copy link
Powered by Social Snap