E-Fatura tanimë e qasshme vetëm në eKosova!

Ju njoftojmë se tanimë shërbimi i E-Faturës është bartur në E-Kosova, dhe ju mund t’i shtypni faturat e juaja me anë të platformës shtetërorë E-Kosova!

Për më shumë informata rreth regjistrimit në platformë, ju lutem klikoni këtu.

Ju lutem ta keni parasysh se çdo tatimpagues duhet t’i ketë pronat e tij/saj të regjistruara me numër personal, në mënyrë që të mundësohet shtypja online e faturës për vetën, si dhe për persona të tjerë.

Copy link
Powered by Social Snap