Regjistrohu

Ne ju inkurajojmë fuqishëm që të kontrolloni të gjitha informatat e regjistruara rreth jush dhe pronës tuaj në mënyrë që të siguroheni që gjithçka është e saktë. Këtu, ju mund të lexoni rreth obligimeve tuaja për regjistrim, si të bëni korrigjime, dhe rreziqet e të mos qenit saktë i/e regjistruar.

Regjistroni numrin tuaj personal

Duke regjistruar numrin tuaj personal në Regjistrat e tatimit në pronë, ju do të keni përfitime si mundësinë për të shfrytëzuar shërbimet elektronike…

Regjistroni pronën tuaj

Nëse posedoni një pronë – sigurohuni që posedimi juaj të regjistrohet në regjistrat e tatimit në pronë.

Regjistroni ndryshimet në pronën tuaj

Ju duhet të raportoni të gjitha ndryshimet në shfrytëzimin e pronës. Ju gjithashtu duhet të raportoni zgjerimet në pronë që mund të ndikojnë në vlerën e vlerësuar më shumë se…

Copy link
Powered by Social Snap