Videot: Pse bëhet vlerësimi

Në këtë video mund të mësoni se pse bëhet vlerësimi.

Vlerësimi bëhet për të gjetur një vlerë të vlerësuar e cila reflekton vlerën e tregut. Qëllimi i kësaj është që tatimi në pronë të bëhet më i drejtë.

Pse bëhet vlerësimi (2:34 min)
Copy link
Powered by Social Snap