Videot: Kur bëhet vlerësimi

Shikoni këtë video për të mësuar se kur bëhet vlerësimi.

Kjo video përshkruan vlerësimin e përgjithshëm, vlerësimin plotësues dhe intervalet kohore të vlerësimit.

Kur bëhet vlerësimi (2:54 min)
Copy link
Powered by Social Snap