Vjelja e detyruar

Nëse nuk paguani me kohë, komuna juaj mund të përdor vjelje të detyruar për të vjelur detyrimet e juaja të papaguara tatimore.

Nëse nuk paguani me kohë, dhe detyrimet e juaja tatimore të papaguara janë mbi 10 €, ju do të pranoni një paralajmërim të fundit. Nëse nuk paguani pas paralajmërimit të fundit, ju do t’i nënshtroheni masave të vjeljes së detyruar.

Masat e zbatueshme të vjeljes së detyruar janë:

  • Suspendimi i shërbimeve komunale
  • Vjelja e borxheve të papaguara nga Përmbaruesi
Copy link
Powered by Social Snap