IBAN për llogaritë komunale

Më poshtë, do të gjeni numrat e llogarive ndërkombëtare bankare (IBAN) që nevojiten gjatë kohës kur paguani tatimin tuaj në pronë nga jashtë vendit . Gjeni komunën ku ndodhet prona më poshtë.

Decan

IBAN për llogari komunale:

XK051000650010000090

Dragash

IBAN për llogari komunale:

XK051000650020000014

Ferizaj

IBAN për llogari komunale:

XK051000650030000035

Fushe Kosove

IBAN për llogari komunale:

XK051000650040000056

Gjakova

IBAN për llogari komunale:

XK051000650050000077

Gjilan


IBAN për llogari komunale:

XK051000650060000098

Gllogoc

IBAN për llogari komunale:

XK051000650070000022

Gracanice

IBAN për llogari komunale:

XK051000650340000007

Hani i Elezit

IBAN për llogari komunale:

XK051000650080000043

Istog

IBAN për llogari komunale:

XK051000650090000064

Junik

IBAN për llogari komunale:


XK051000650100000085

Kacanik

IBAN për llogari komunale:


XK051000650120000030

Kamenica

IBAN për llogari komunale:

XK051000650110000009

Klina

IBAN për llogari komunale:


XK051000650130000051

Kllokot

IBAN për llogari komunale:

XK051000650370000070

Leposaviq

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

Lipjan

IBAN për llogari komunale:


XK051000650150000190

Malisheve

IBAN për llogari komunale:


XK051000650160000017

Mamusha

IBAN për llogari komunale:


XK051000650170000038

North Mitrovica

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë. 

Novo Brdo

IBAN për llogari komunale:

XK051000650190000080

Obiliq

IBAN për llogari komunale:

XK051000650200000004

Partesh

IBAN për llogari komunale:

XK051000650360000049

Peja

IBAN për llogari komunale:

XK051000650210000025

Podujevo

IBAN për llogari komunale:

XK051000650220000046

Prishtina

IBAN për llogari komunale:

XK051000650230000067

Prizren

IBAN për llogari komunale:

XK051000650240000088

Rahovec

IBAN për llogari komunale:

XK051000650250000012

Ranillug

IBAN për llogari komunale:

XK051000650350000028

Shtime

IBAN për llogari komunale:

XK051000650270000054

Shtrpce

IBAN për llogari komunale:

XK051000650260000033

Skenderaj

IBAN për llogari komunale:

XK051000650280000075

South Mitrovica

IBAN për llogari komunale:

XK051000650180000059

Suhareka

IBAN për llogari komunale:

XK051000650290000096

Viti

IBAN për llogari komunale:

XK051000650300000020

Vushtrri

IBAN për llogari komunale:

XK051000650310000041

Zubin Potok

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

Zvecan

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

Copy link
Powered by Social Snap