IBAN për llogaritë komunale

Më poshtë, do të gjeni numrat e llogarive ndërkombëtare bankare (IBAN) që nevojiten gjatë kohës kur paguani tatimin tuaj në pronë nga jashtë vendit . Gjeni komunën ku ndodhet prona më poshtë.

IBAN për llogari komunale:

XK051000650010000090

IBAN për llogari komunale:

XK051000650020000014

IBAN për llogari komunale:

XK051000650030000035

IBAN për llogari komunale:

XK051000650040000056

IBAN për llogari komunale:

XK051000650050000077


IBAN për llogari komunale:

XK051000650060000098

IBAN për llogari komunale:

XK051000650070000022

IBAN për llogari komunale:

XK051000650340000007

IBAN për llogari komunale:

XK051000650080000043

IBAN për llogari komunale:

XK051000650090000064

IBAN për llogari komunale:


XK051000650100000085

IBAN për llogari komunale:


XK051000650120000030

IBAN për llogari komunale:

XK051000650110000009

IBAN për llogari komunale:


XK051000650130000051

IBAN për llogari komunale:

XK051000650370000070

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

IBAN për llogari komunale:


XK051000650150000190

IBAN për llogari komunale:


XK051000650160000017

IBAN për llogari komunale:


XK051000650170000038

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë. 

IBAN për llogari komunale:

XK051000650190000080

IBAN për llogari komunale:

XK051000650200000004

IBAN për llogari komunale:

XK051000650360000049

IBAN për llogari komunale:

XK051000650210000025

IBAN për llogari komunale:

XK051000650220000046

IBAN për llogari komunale:

XK051000650230000067

IBAN për llogari komunale:

XK051000650240000088

IBAN për llogari komunale:

XK051000650250000012

IBAN për llogari komunale:

XK051000650350000028

IBAN për llogari komunale:

XK051000650270000054

IBAN për llogari komunale:

XK051000650260000033

IBAN për llogari komunale:

XK051000650280000075

IBAN për llogari komunale:

XK051000650180000059

IBAN për llogari komunale:

XK051000650290000096

IBAN për llogari komunale:

XK051000650300000020

IBAN për llogari komunale:

XK051000650310000041

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.

Copy link
Powered by Social Snap