Pagesa e vonuar

Paguani me kohë! Nëse nuk paguani me kohë, ju rrezikoni gjoba dhe interes si dhe vjelje të detyruar.

Gjobat dhe interesi për vonesë të pagesës

Nëse vonoheni për pagesë, ju do të ngarkoheni me gjoba dhe interes.

Vjelja e detyruar

Nëse nuk paguani me kohë, komuna juaj mund të përdor vjelje të detyruar për të vjelur detyrimet…

Copy link
Powered by Social Snap