Vlerësimi tatimor

Këtu ju mund të gjeni informata rreth elementeve të ndryshme në përcaktimin e tatimit të vlerësuar.

Tatimi i vlerësuar

Tatimi në pronë vlerësohet çdo vit. Baza për vlerësim është vlera e tatueshme e pronës.

Vlera e tatueshme

Vlera e tatueshme e një prone është vlera e vlerësuar pas zbritjeve të aplikueshme. Ekzistojnë dy zbritje të mundshme, zbritja e përgjithshme dhe zbritja për banim parësor.

Zbritja e përgjithshme

Gjatë 4 viteve të para të implementimit të tatimit në tokë, të gjithë tatimpaguesit do të përfitojnë një zbritje të përgjithshme. Këtë zbritje do ta merrni automatikisht.

Copy link
Powered by Social Snap