Normat tatimore

Normat tatimore përcaktohen nga komunat dhe mund të dallojnë varësisht nga kategoria e pronës.

Kuvendi komunal cakton normat tatimore brenda niveleve të caktuara të rregulluara me ligj. Normat tatimore gjithashtu mund të dallojnë për parcelë dhe objekte brenda secilës kategori të pronës.

Gjeni normat tatimore aktuale në një komunë specifike.

Përdorni fushën e kërkimit për të kërkuar sipas komunës apo kategorisë së pronës dhe/ose klikoni në titullin e rubrikës për të shpalosur përmbajtjen sipas rubrikës.

Emri i komunesKategoria e pronesNorma Tatimore ObjektetNorma Tatimore Parcela
DeçanPronë bujqësore0.150.15
DeçanPronë pyjoreN/A0.15
DeçanPronë rezidenciale0.150.15
DeçanPronë komerciale0.200.15
DeçanPronë industriale0.170.15
DeçanPronë publike0.000.00
GjakovëPronë bujqësore0.150.15
GjakovëPronë pyjoreN/A0.15
GjakovëPronë rezidenciale0.150.15
GjakovëPronë komerciale0.200.15
GjakovëPronë industriale0.170.15
GjakovëPronë publike0.000.00
GllogocPronë bujqësore0.150.15
GllogocPronë pyjoreN/A0.15
GllogocPronë rezidenciale0.150.15
GllogocPronë komerciale0.160.16
GllogocPronë industriale0.200.20
GllogocPronë publike0.000.00
GjilanPronë bujqësore0.150.15
GjilanPronë pyjoreN/A0.15
GjilanPronë rezidenciale0.150.15
GjilanPronë komerciale0.170.17
GjilanPronë industriale0.150.15
GjilanPronë publike0.000.00
DragashPronë bujqësore0.150.15
DragashPronë pyjoreN/A0.15
DragashPronë rezidenciale0.170.15
DragashPronë komerciale0.180.15
DragashPronë industriale0.180.15
DragashPronë publike0.000.00
IstogPronë bujqësore0.150.15
IstogPronë pyjoreN/A0.15
IstogPronë rezidenciale0.150.15
IstogPronë komerciale0.200.15
IstogPronë industriale0.200.15
IstogPronë publike0.000.00
KaçanikPronë bujqësore0.150.15
KaçanikPronë pyjoreN/A0.15
KaçanikPronë rezidenciale0.150.15
KaçanikPronë komerciale0.180.18
KaçanikPronë industriale0.180.18
KaçanikPronë publike0.000.00
KlinëPronë bujqësore0.150.15
KlinëPronë pyjoreN/A0.15
KlinëPronë rezidenciale0.200.15
KlinëPronë komerciale0.150.15
KlinëPronë industriale0.150.15
KlinëPronë publike0.000.00
Fushë KosovëPronë bujqësore0.150.15
Fushë KosovëPronë pyjoreN/A0.15
Fushë KosovëPronë rezidenciale0.150.15
Fushë KosovëPronë komerciale0.220.15
Fushë KosovëPronë industriale0.150.15
Fushë KosovëPronë publike0.000.00
KamenicëPronë bujqësore0.150.15
KamenicëPronë pyjoreN/A0.15
KamenicëPronë rezidenciale0.150.15
KamenicëPronë komerciale0.150.15
KamenicëPronë industriale0.150.15
KamenicëPronë publike0.000.00
Mitrovicë e JugutPronë bujqësore0.150.15
Mitrovicë e JugutPronë pyjoreN/A0.15
Mitrovicë e JugutPronë rezidenciale0.150.15
Mitrovicë e JugutPronë komerciale0.150.15
Mitrovicë e JugutPronë industriale0.150.15
Mitrovicë e JugutPronë publike0.000.00
LipjanPronë bujqësore0.150.00
LipjanPronë pyjoreN/A0.15
LipjanPronë rezidenciale0.150.15
LipjanPronë komerciale0.300.30
LipjanPronë industriale0.200.20
LipjanPronë publike0.000.00
NovobërdePronë bujqësore0.150.15
NovobërdePronë pyjoreN/A0.15
NovobërdePronë rezidenciale0.150.15
NovobërdePronë komerciale0.220.18
NovobërdePronë industriale0.180.18
NovobërdePronë publike0.000.00
ObiliqPronë bujqësore0.150.15
ObiliqPronë pyjoreN/A0.15
ObiliqPronë rezidenciale0.150.15
ObiliqPronë komerciale0.250.25
ObiliqPronë industriale0.300.30
ObiliqPronë publike0.000.00
RahovecPronë bujqësore0.160.16
RahovecPronë pyjoreN/A0.16
RahovecPronë rezidenciale0.160.16
RahovecPronë komerciale0.170.17
RahovecPronë industriale0.160.16
RahovecPronë publike0.000.00
PejëPronë bujqësore0.150.15
PejëPronë pyjoreN/A0.15
PejëPronë rezidenciale0.160.15
PejëPronë komerciale0.170.15
PejëPronë industriale0.170.15
PejëPronë publike0.000.00
PodujevëPronë bujqësore0.150.15
PodujevëPronë pyjoreN/A0.15
PodujevëPronë rezidenciale0.150.15
PodujevëPronë komerciale0.200.15
PodujevëPronë industriale0.200.15
PodujevëPronë publike0.000.00
PrishtinëPronë bujqësore0.150.15
PrishtinëPronë pyjoreN/A0.15
PrishtinëPronë rezidenciale0.150.15
PrishtinëPronë komerciale0.170.17
PrishtinëPronë industriale0.170.17
PrishtinëPronë publike0.000.00
PrizrenPronë bujqësore0.150.15
PrizrenPronë pyjoreN/A0.15
PrizrenPronë rezidenciale0.150.15
PrizrenPronë komerciale0.160.15
PrizrenPronë industriale0.150.15
PrizrenPronë publike0.000.00
SkenderajPronë bujqësore0.150.15
SkenderajPronë pyjoreN/A0.15
SkenderajPronë rezidenciale0.150.15
SkenderajPronë komerciale0.170.17
SkenderajPronë industriale0.150.15
SkenderajPronë publike0.000.00
ShtimePronë bujqësore0.150.15
ShtimePronë pyjoreN/A0.15
ShtimePronë rezidenciale0.150.15
ShtimePronë komerciale0.180.15
ShtimePronë industriale0.150.15
ShtimePronë publike0.000.00
ShtërpcePronë bujqësore0.150.15
ShtërpcePronë pyjoreN/A0.15
ShtërpcePronë rezidenciale0.150.15
ShtërpcePronë komerciale0.250.15
ShtërpcePronë industriale0.250.15
ShtërpcePronë publike0.000.00
SuharekëPronë bujqësore0.150.15
SuharekëPronë pyjoreN/A0.15
SuharekëPronë rezidenciale0.150.15
SuharekëPronë komerciale0.150.15
SuharekëPronë industriale0.150.15
SuharekëPronë publike0.000.00
FerizajPronë bujqësore0.150.15
FerizajPronë pyjoreN/A0.15
FerizajPronë rezidenciale0.150.15
FerizajPronë komerciale0.150.15
FerizajPronë industriale0.150.15
FerizajPronë publike0.000.00
VitiPronë bujqësore0.150.15
VitiPronë pyjoreN/A0.15
VitiPronë rezidenciale0.150.15
VitiPronë komerciale0.170.17
VitiPronë industriale0.150.15
VitiPronë publike0.000.00
VushtrriPronë bujqësore0.150.15
VushtrriPronë pyjoreN/A0.15
VushtrriPronë rezidenciale0.150.15
VushtrriPronë komerciale0.210.18
VushtrriPronë industriale0.180.18
VushtrriPronë publike0.000.00
MalishevëPronë bujqësore0.150.15
MalishevëPronë pyjoreN/A0.15
MalishevëPronë rezidenciale0.150.15
MalishevëPronë komerciale0.150.15
MalishevëPronë industriale0.150.15
MalishevëPronë publike0.000.00
JunikPronë bujqësore0.150.15
JunikPronë pyjoreN/A0.15
JunikPronë rezidenciale0.150.15
JunikPronë komerciale0.150.15
JunikPronë industriale0.150.15
JunikPronë publike0.000.00
MamushëPronë bujqësore0.150.15
MamushëPronë pyjoreN/A0.15
MamushëPronë rezidenciale0.160.15
MamushëPronë komerciale0.180.15
MamushëPronë industriale0.170.15
MamushëPronë publike0.000.00
Hani i ElezitPronë bujqësore0.150.15
Hani i ElezitPronë pyjoreN/A0.15
Hani i ElezitPronë rezidenciale0.150.15
Hani i ElezitPronë komerciale0.200.15
Hani i ElezitPronë industriale0.200.15
Hani i ElezitPronë publike0.000.00
GraçanicëPronë bujqësore0.150.15
GraçanicëPronë pyjoreN/A0.15
GraçanicëPronë rezidenciale0.150.15
GraçanicëPronë komerciale0.280.18
GraçanicëPronë industriale0.240.18
GraçanicëPronë publike0.000.00
RanillugPronë bujqësore0.150.15
RanillugPronë pyjoreN/A0.15
RanillugPronë rezidenciale0.150.15
RanillugPronë komerciale0.160.16
RanillugPronë industriale0.180.18
RanillugPronë publike0.000.00
ParteshPronë bujqësore0.150.15
ParteshPronë pyjoreN/A0.15
ParteshPronë rezidenciale0.150.15
ParteshPronë komerciale0.180.18
ParteshPronë industriale0.250.25
ParteshPronë publike0.000.00
KllokotPronë bujqësore0.150.15
KllokotPronë pyjoreN/A0.15
KllokotPronë rezidenciale0.150.15
KllokotPronë komerciale0.150.15
KllokotPronë industriale0.170.15
KllokotPronë publike0.000.00

Normat e zbatuara tatimore për 2020.

KomunaKategoria e pronesNorma tatimore objekteNorma tatimore parcela
DEÇANPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
DEÇANPRONË PYJORE0.00%0.15%
DEÇANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
DEÇANPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
DEÇANPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
DEÇANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
DEÇANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
DRAGASHPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
DRAGASHPRONË PYJORE0.00%0.15%
DRAGASHPRONË REZIDENCIALE0.17%0.15%
DRAGASHPRONË KOMERCIALE0.20%0.20%
DRAGASHPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
DRAGASHPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
DRAGASHPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
FERIZAJPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
FERIZAJPRONË PYJORE0.00%0.15%
FERIZAJPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
FERIZAJPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
FERIZAJPRONË INDUSTRIALE0.16%0.15%
FERIZAJPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
FERIZAJPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
FUSHË KOSOVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
FUSHË KOSOVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË KOMERCIALE0.22%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
FUSHË KOSOVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GJAKOVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
GJAKOVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
GJAKOVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GJAKOVËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
GJAKOVËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
GJAKOVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GJAKOVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GJILANPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
GJILANPRONË PYJORE0.00%0.15%
GJILANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GJILANPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
GJILANPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
GJILANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GJILANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GLLOGOCPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
GLLOGOCPRONË PYJORE0.00%0.15%
GLLOGOCPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GLLOGOCPRONË KOMERCIALE0.16%0.16%
GLLOGOCPRONË INDUSTRIALE0.20%0.20%
GLLOGOCPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GLLOGOCPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GRAQANICËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
GRAQANICËPRONË PYJORE0.00%0.15%
GRAQANICËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GRAQANICËPRONË KOMERCIALE0.21%0.16%
GRAQANICËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.16%
GRAQANICËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GRAQANICËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
HANI I ELEZITPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
HANI I ELEZITPRONË PYJORE0.00%0.15%
HANI I ELEZITPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
HANI I ELEZITPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
HANI I ELEZITPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
HANI I ELEZITPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
HANI I ELEZITPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
ISTOGPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
ISTOGPRONË PYJORE0.00%0.15%
ISTOGPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
ISTOGPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
ISTOGPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
ISTOGPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
ISTOGPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
JUNIKPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
JUNIKPRONË PYJORE0.00%0.15%
JUNIKPRONË REZIDENCIALE0.16%0.16%
JUNIKPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
JUNIKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
JUNIKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
JUNIKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KAÇANIKPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
KAÇANIKPRONË PYJORE0.00%0.15%
KAÇANIKPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KAÇANIKPRONË KOMERCIALE0.18%0.18%
KAÇANIKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
KAÇANIKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KAÇANIKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KAMENICËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
KAMENICËPRONË PYJORE0.00%0.15%
KAMENICËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KAMENICËPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
KAMENICËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
KAMENICËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KAMENICËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KLINËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
KLINËPRONË PYJORE0.00%0.15%
KLINËPRONË REZIDENCIALE0.20%0.15%
KLINËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
KLINËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
KLINËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KLINËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KLLOKOTPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
KLLOKOTPRONË PYJORE0.00%0.15%
KLLOKOTPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KLLOKOTPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
KLLOKOTPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
KLLOKOTPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KLLOKOTPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
LIPJANPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
LIPJANPRONË PYJORE0.00%0.15%
LIPJANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
LIPJANPRONË KOMERCIALE0.30%0.30%
LIPJANPRONË INDUSTRIALE0.20%0.20%
LIPJANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
LIPJANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MALISHEVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
MALISHEVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
MALISHEVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MALISHEVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MAMUSHËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
MAMUSHËPRONË PYJORE0.00%0.15%
MAMUSHËPRONË REZIDENCIALE0.16%0.15%
MAMUSHËPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
MAMUSHËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
MAMUSHËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MAMUSHËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MITROVICËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
MITROVICËPRONË PYJORE0.00%0.15%
MITROVICËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
MITROVICËPRONË KOMERCIALE0.17%0.15%
MITROVICËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
MITROVICËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MITROVICËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
NOVOBËRDËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
NOVOBËRDËPRONË PYJORE0.00%0.15%
NOVOBËRDËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
NOVOBËRDËPRONË KOMERCIALE0.22%0.18%
NOVOBËRDËPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
NOVOBËRDËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
NOVOBËRDËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
OBILIQPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
OBILIQPRONË PYJORE0.00%0.15%
OBILIQPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
OBILIQPRONË KOMERCIALE0.25%0.15%
OBILIQPRONË INDUSTRIALE0.30%0.30%
OBILIQPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
OBILIQPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PARTESHPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
PARTESHPRONË PYJORE0.00%0.15%
PARTESHPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PARTESHPRONË KOMERCIALE0.18%0.18%
PARTESHPRONË INDUSTRIALE0.22%0.22%
PARTESHPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PARTESHPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PEJËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
PEJËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PEJËPRONË REZIDENCIALE0.16%0.16%
PEJËPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
PEJËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.17%
PEJËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PEJËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PODUJEVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
PODUJEVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PODUJEVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PODUJEVËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
PODUJEVËPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
PODUJEVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PODUJEVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PRISHTINËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
PRISHTINËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PRISHTINËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PRISHTINËPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
PRISHTINËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.17%
PRISHTINËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PRISHTINËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PRIZRENPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
PRIZRENPRONË PYJORE0.00%0.15%
PRIZRENPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PRIZRENPRONË KOMERCIALE0.17%0.18%
PRIZRENPRONË INDUSTRIALE0.17%0.16%
PRIZRENPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PRIZRENPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
RAHOVECPRONË BUJQËSORE0.16%0.00%
RAHOVECPRONË PYJORE0.00%0.16%
RAHOVECPRONË REZIDENCIALE0.16%0.16%
RAHOVECPRONË KOMERCIALE0.17%0.16%
RAHOVECPRONË INDUSTRIALE0.16%0.17%
RAHOVECPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
RAHOVECPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
RANILLUKPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
RANILLUKPRONË PYJORE0.00%0.15%
RANILLUKPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
RANILLUKPRONË KOMERCIALE0.16%0.16%
RANILLUKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
RANILLUKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
RANILLUKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SHTËRPCËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
SHTËRPCËPRONË PYJORE0.00%0.15%
SHTËRPCËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SHTËRPCËPRONË KOMERCIALE0.25%0.15%
SHTËRPCËPRONË INDUSTRIALE0.25%0.15%
SHTËRPCËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SHTËRPCËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SHTIMEPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
SHTIMEPRONË PYJORE0.00%0.15%
SHTIMEPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SHTIMEPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
SHTIMEPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
SHTIMEPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SHTIMEPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SKENDERAJPRONË BUJQËSORE0.18%0.00%
SKENDERAJPRONË PYJORE0.00%0.15%
SKENDERAJPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SKENDERAJPRONË KOMERCIALE0.20%0.20%
SKENDERAJPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
SKENDERAJPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SKENDERAJPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SUHAREKËPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
SUHAREKËPRONË PYJORE0.00%0.15%
SUHAREKËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SUHAREKËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
SUHAREKËPRONË INDUSTRIALE0.18%0.15%
SUHAREKËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SUHAREKËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
VITIPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
VITIPRONË PYJORE0.00%0.15%
VITIPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
VITIPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
VITIPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
VITIPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
VITIPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
VUSHTRRIPRONË BUJQËSORE0.15%0.00%
VUSHTRRIPRONË PYJORE0.00%0.15%
VUSHTRRIPRONË REZIDENCIALE0.15%0.17%
VUSHTRRIPRONË KOMERCIALE0.21%0.18%
VUSHTRRIPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
VUSHTRRIPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
VUSHTRRIPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%

Normat e zbatuara tatimore për 2019.

KomunaKategoria e PronësNorma Tatimore ObjekteNorma Tatimore Parcela
DEÇANPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
DEÇANPRONË PYJORE0.00%0.15%
DEÇANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
DEÇANPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
DEÇANPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
DEÇANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
DEÇANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GJAKOVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
GJAKOVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
GJAKOVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GJAKOVËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
GJAKOVËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
GJAKOVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GJAKOVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GLLOGOCPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
GLLOGOCPRONË PYJORE0.00%0.15%
GLLOGOCPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GLLOGOCPRONË KOMERCIALE0.16%0.16%
GLLOGOCPRONË INDUSTRIALE0.20%0.20%
GLLOGOCPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GLLOGOCPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GJILANPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
GJILANPRONË PYJORE0.00%0.15%
GJILANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GJILANPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
GJILANPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
GJILANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GJILANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
DRAGASHPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
DRAGASHPRONË PYJORE0.00%0.15%
DRAGASHPRONË REZIDENCIALE0.17%0.15%
DRAGASHPRONË KOMERCIALE0.20%0.20%
DRAGASHPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
DRAGASHPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
DRAGASHPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
ISTOGPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
ISTOGPRONË PYJORE0.00%0.15%
ISTOGPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
ISTOGPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
ISTOGPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
ISTOGPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
ISTOGPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KAÇANIKPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
KAÇANIKPRONË PYJORE0.00%0.15%
KAÇANIKPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KAÇANIKPRONË KOMERCIALE0.18%0.18%
KAÇANIKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
KAÇANIKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KAÇANIKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KLINËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
KLINËPRONË PYJORE0.00%0.15%
KLINËPRONË REZIDENCIALE0.20%0.15%
KLINËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
KLINËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
KLINËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KLINËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
FUSHË KOSOVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
FUSHË KOSOVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
FUSHË KOSOVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KAMENICËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
KAMENICËPRONË PYJORE0.00%0.15%
KAMENICËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KAMENICËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
KAMENICËPRONË INDUSTRIALE0.18%0.15%
KAMENICËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KAMENICËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MITROVICA JUGOREPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
MITROVICA JUGOREPRONË PYJORE0.00%0.15%
MITROVICA JUGOREPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
MITROVICA JUGOREPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
MITROVICA JUGOREPRONË INDUSTRIALE0.16%0.15%
MITROVICA JUGOREPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MITROVICA JUGOREPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
LIPJANPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
LIPJANPRONË PYJORE0.00%0.15%
LIPJANPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
LIPJANPRONË KOMERCIALE0.30%0.30%
LIPJANPRONË INDUSTRIALE0.20%0.20%
LIPJANPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
LIPJANPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
NOVOBËRDËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
NOVOBËRDËPRONË PYJORE0.00%0.15%
NOVOBËRDËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
NOVOBËRDËPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
NOVOBËRDËPRONË INDUSTRIALE0.18%0.15%
NOVOBËRDËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
NOVOBËRDËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
OBILIQPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
OBILIQPRONË PYJORE0.00%0.15%
OBILIQPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
OBILIQPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
OBILIQPRONË INDUSTRIALE0.30%0.30%
OBILIQPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
OBILIQPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
RAHOVECPRONË BUJQËSORE0.16%0.16%
RAHOVECPRONË PYJORE0.00%0.16%
RAHOVECPRONË REZIDENCIALE0.16%0.16%
RAHOVECPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
RAHOVECPRONË INDUSTRIALE0.16%0.16%
RAHOVECPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
RAHOVECPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PEJËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
PEJËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PEJËPRONË REZIDENCIALE0.16%0.15%
PEJËPRONË KOMERCIALE0.17%0.15%
PEJËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
PEJËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PEJËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PODUJEVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
PODUJEVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PODUJEVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PODUJEVËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
PODUJEVËPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
PODUJEVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PODUJEVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PRISHTINËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
PRISHTINËPRONË PYJORE0.00%0.15%
PRISHTINËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PRISHTINËPRONË KOMERCIALE0.17%0.15%
PRISHTINËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
PRISHTINËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PRISHTINËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PRIZRENPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
PRIZRENPRONË PYJORE0.00%0.15%
PRIZRENPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PRIZRENPRONË KOMERCIALE0.18%0.18%
PRIZRENPRONË INDUSTRIALE0.16%0.16%
PRIZRENPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PRIZRENPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SKENDERAJPRONË BUJQËSORE0.18%0.15%
SKENDERAJPRONË PYJORE0.00%0.15%
SKENDERAJPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SKENDERAJPRONË KOMERCIALE0.20%0.20%
SKENDERAJPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
SKENDERAJPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SKENDERAJPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SHTIMEPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
SHTIMEPRONË PYJORE0.00%0.15%
SHTIMEPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SHTIMEPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
SHTIMEPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
SHTIMEPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SHTIMEPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SHTËRPCËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
SHTËRPCËPRONË PYJORE0.00%0.15%
SHTËRPCËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SHTËRPCËPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
SHTËRPCËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
SHTËRPCËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SHTËRPCËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
SUHAREKËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
SUHAREKËPRONË PYJORE0.00%0.15%
SUHAREKËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
SUHAREKËPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
SUHAREKËPRONË INDUSTRIALE0.18%0.15%
SUHAREKËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
SUHAREKËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
FERIZAJPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
FERIZAJPRONË PYJORE0.00%0.15%
FERIZAJPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
FERIZAJPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
FERIZAJPRONË INDUSTRIALE0.16%0.15%
FERIZAJPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
FERIZAJPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
VITIPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
VITIPRONË PYJORE0.00%0.15%
VITIPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
VITIPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
VITIPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
VITIPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
VITIPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
VUSHTRRIPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
VUSHTRRIPRONË PYJORE0.00%0.15%
VUSHTRRIPRONË REZIDENCIALE0.15%0.17%
VUSHTRRIPRONË KOMERCIALE0.20%0.18%
VUSHTRRIPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
VUSHTRRIPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
VUSHTRRIPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MALISHEVËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË PYJORE0.00%0.15%
MALISHEVËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
MALISHEVËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MALISHEVËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
JUNIKPRONË BUJQËSORE0.15%0.16%
JUNIKPRONË PYJORE0.00%0.15%
JUNIKPRONË REZIDENCIALE0.16%0.16%
JUNIKPRONË KOMERCIALE0.17%0.17%
JUNIKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
JUNIKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
JUNIKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
MAMUSHËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
MAMUSHËPRONË PYJORE0.00%0.15%
MAMUSHËPRONË REZIDENCIALE0.16%0.15%
MAMUSHËPRONË KOMERCIALE0.18%0.15%
MAMUSHËPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
MAMUSHËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
MAMUSHËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
HANI I ELEZITPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
HANI I ELEZITPRONË PYJORE0.00%0.15%
HANI I ELEZITPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
HANI I ELEZITPRONË KOMERCIALE0.20%0.15%
HANI I ELEZITPRONË INDUSTRIALE0.20%0.15%
HANI I ELEZITPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
HANI I ELEZITPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
GRAQANICËPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
GRAQANICËPRONË PYJORE0.00%0.15%
GRAQANICËPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
GRAQANICËPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
GRAQANICËPRONË INDUSTRIALE0.15%0.15%
GRAQANICËPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
GRAQANICËPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
RANILLUKPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
RANILLUKPRONË PYJORE0.00%0.15%
RANILLUKPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
RANILLUKPRONË KOMERCIALE0.16%0.16%
RANILLUKPRONË INDUSTRIALE0.18%0.18%
RANILLUKPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
RANILLUKPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
PARTESHPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
PARTESHPRONË PYJORE0.00%0.15%
PARTESHPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
PARTESHPRONË KOMERCIALE0.18%0.18%
PARTESHPRONË INDUSTRIALE0.20%0.20%
PARTESHPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
PARTESHPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%
KLLOKOTPRONË BUJQËSORE0.15%0.15%
KLLOKOTPRONË PYJORE0.00%0.15%
KLLOKOTPRONË REZIDENCIALE0.15%0.15%
KLLOKOTPRONË KOMERCIALE0.15%0.15%
KLLOKOTPRONË INDUSTRIALE0.17%0.15%
KLLOKOTPRONË PUBLIKE0.00%0.00%
KLLOKOTPRONË E PANJOHUR0.00%0.00%

Në dokumentin excel në vijim mund të gjeni Normat Tatimore për vitet 2002 – 2018 (para Reformës së Tatimit në Pronë):

Ligji lejon që Normat Tatimore të dallojnë sipas tabelës në vijim:

ParcelatObjektet
Bujqësore0.15 % – 0.5 %0.15 % – 0.5 %
Pyjore0.15 % – 0.3 %
Rezidenciale0.15 % – 1 %0.15 % – 1 %
Komerciale0.15 % – 1 %0.15 % – 1 %
Industriale0.15 % – 0.8 %0.15 % – 0.8 %
Copy link
Powered by Social Snap