Fatura e tatimit në pronë

Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes në faturën e tatimit në pronë.

Viti tatimor
Numri i faturës
Numri i tatimpaguesit
Data e lëshimit
Totali i tatimit të vlerësuar
Borxhet
Totali për pagesë
Kësti i parë
Kësti i dytë
Data e shtypjes
Informata për pagesë
Copy link
Powered by Social Snap