Fatura e tatimit në pronë

Këtu ju mund të lexoni gjithçka rreth faturës tuaj. Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë që të siguroheni që të gjitha informatat janë të sakta.

Rreth faturës

Lexoni rreth asaj se çfarë është përfshirë në faturë dhe ku do të dërgohet fatura.

Udhëzuesi juaj për faturë

Kuptoni faturën, kuti për kuti.

Kontrolloni faturën tuaj

Për t’u siguruar që jeni tatimuar saktë, ju duhet të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj dhe  dokumentet e tjera. Kontrolloni hisen tuaj, sipërfaqen dhe kategorinë e vlerës për secilin objekt dhe parcelë të cilën e posedoni.

A janë përfshirë të gjitha pronat?

Sigurohuni që të gjitha pronat tuaja janë përfshirë në një faturë për të shmangur gjoba dhe  interes.

Copy link
Powered by Social Snap