Detyrimi për të paguar tatimin në pronë

Nëse zotëroni apo posedoni një pronë, ju jeni të obliguar të paguani tatimin në pronë. Tatimi imponohet në të gjitha pronat e paluajtshme përveç tokës së kultivuar bujqësore. Disa organizata dhe institucione janë të liruara nga pagesa e tatimit në pronë.

Nëse zotëroni apo posedoni një pronë më 30 Nëntor të vitit para vitit tatimor, ju jeni të obliguar të paguani tatim në pronë. Ju jeni tatimpaguesi përgjegjës.

Tatimi impononet në të gjitha pronat e paluajtshme përveç tokës së kultivuar bujqësore. Disa organizata dhe institucione janë të liruara nga pagesa e tatimit në pronë.

Copy link
Powered by Social Snap