Shihni vlerat e vlerësuara

Vlera e vlerësuar është informatë publike. Ju mund ta gjeni atë në shërbimin tonë elektronik ose në Zyrën e Tatimit në Pronë të komunës suaj.

Vlera e vlerësuar është informatë publike. Atë mund ta gjeni në dy mënyra:

Si të përdorni shërbimin elektronik:

Për parcela ju mund të:

 • Zmadhoni hartën dhe të klikoni në një parcelë specifike.
 • Shtypni një numër të parcelës në fushën e numrit të parcelës.

Për objekte:

 • Përzgjedhni komunën dhe zonën kadastrale.
 • Klikoni në kunjin për objektin që dëshironi.

Do të shfaqen informatat në vijim:

 • Vlerën e vlerësuar
 • Kategorinë e vlerës
 • Nivelin e vlerës
 • Sipërfaqen (m2)
 • Vitin e vlerësimit
 • Komunën
 • Zonën kadastrale
 • Numrin e zonës së vlerës
 • Shfrytëzimin zyrtar sipas AKK

Mbani mend ju lutemi:

Nëse ndonjë prej informatave të regjistruara për parcelën apo objektin tuaj është e pasaktë, ju duhet të merrni masa për të bërë korrigjimet. Lexoni më shumë rreth ankesave dhe kërkesës për korrigjime këtu.

Copy link
Powered by Social Snap