Çertifikata e vlerës së vlerësuar

Çertifikata e vlerës së vlerësuar tregon se si është vlerësuar prona juaj. Për secilën njësi lëshohet një certifikatë.

Për secilën njësi të parcelës dhe njësi të objektit lëshohet një çertifikatë. Në çertifikatë ju do të gjeni informatat në vijim:

Çertifikata është shpjeguar më shumë këtu.

Çertifikata e vlerës së vlerësuar lëshohet në Janar të vitit pasi të bëhet vlerësimi. Nëse keni regjistruar numrin tuaj personal në regjistrin e tatimit në pronë, ju gjithmonë mund t’a shhihni Çertifikatën tuaj edhe përmes shërbimit elektronik Shtyp faturën. Ju gjithashtu mund të merrni çertifikatën tuaj në zyrën tuaj komunale të tatimit në pronë.

Copy link
Powered by Social Snap