Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Nga Janari 2019 zbatohen rregullore të reja sa i përket tatimit në pronë. Këto janë lajmet më të rëndësishme dhe disa gjëra që mund të duhet t’i bëni. Datat e reja të pagesës për tatim në pronë: 30 Prill dhe 30 Shtator sipas ligjit. Megjithatë, për vitin 2019 datat janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. … Read more Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Nga Janari 2019 zbatohen rregullore të reja sa i përket tatimit në pronë. Këto janë lajmet më të rëndësishme dhe disa gjëra që mund të duhet t’i bëni. Datat e reja të pagesës për tatim në pronë: 30 Prill dhe 30 Shtator sipas ligjit. Megjithatë, datat për vitin 2019 janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. Tatimi në … Read more Lajmet më të rëndësishme sa i përket tatimit në pronë

Regjistroni numrin tuaj personal

Duke regjistruar numrin tuaj personal në Regjistrat e tatimit në pronë, ju do të keni përfitime si mundësinë për të shfrytëzuar shërbimet elektronike dhe marrjen e vetëm një fature për të gjitha pronat në një komunë. Autoritetet e tatimit në pronë synojnë që të jenë moderne dhe efikase. Regjistrimi i numrit personal shpie në efikasitet … Read more Regjistroni numrin tuaj personal