Suspendimi i gjobave dhe interesit

Mesazh nga Zyra e Informimit të Ministrisë së Financave dhe Transfereve: Tatimi në Pronë Të nderuar qytetarë, Duke pasur parasyshe gjendjen e rëndë të krijuar me paraqitjen COVID-19, në fillim të muajit Maj, Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë vendim lehtësues për pagesën e faturave të Tatimit në Pronë. Me këtë vendim të Qeverisë … Read more Suspendimi i gjobave dhe interesit

Shtyrja e datave për ankesë dhe pagesë të këstit të parë

Për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 dhe problemeve me lëshimin dhe shpërndarjen e faturave të tatimit në pronë, datat për dorëzim të ankesave dhe pagesë të këstit të parë janë shtyrë. Data e fundit për ankesë për vitin 2020 – 31 MajData për pagesë të këstit të parë për vitin 2020 – 30 … Read more Shtyrja e datave për ankesë dhe pagesë të këstit të parë

Jetoni Jashtë?

Nëse e regjistroni pronën me numrin tuaj personal, ju mund të keni qasje në faturën tuaj përmes shërbimit tonë e-faturë. Çdokush që zotëron apo posedon një pronë në Kosovë është i obliguar të paguaj tatim në pronë. Nëse jetoni jashtë, mund të jetë e vështirë që të përmbushni obligimet e juaja me kohë. Lexoni më … Read more Jetoni Jashtë?

Çfarë përfitoni nga pagesa e tatimit në pronë

Të hyrat nga tatimi në pronë janë shumë të rëndësishme për komunën tuaj. Ato shfrytëzohen për të përmirësuar jetën e përditshme për ju, familjen tuaj dhe komunitetin tuaj. Tatimi në pronë është një taksë komunale. Kjo domethënë që të hyrat nga tatimi në pronë shkojnë në buxhetin komunal. Kjo është një e hyrë e rëndësishme … Read more Çfarë përfitoni nga pagesa e tatimit në pronë

Shtyerja e datave

Për vitin 2019, data e fundit për ankesë është 31 Maj dhe datat për pagesë janë 28 Qershor dhe 30 Shtator. Lëshimi i faturave të tatimit në pronë për vitin 2019 është vonuar. Për t’u dhënë tatimpaguesve kohë të arsyeshme për ankesa dhe pagesë të këstit të parë, afatet janë shtyrë. Data e fundit për … Read more Shtyerja e datave