Zveçan

Kjo komunë ende nuk e ka implementuar tatimin në pronë.