Viti

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Vitisë.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Participimi i projekteve me donator 68,834 €
Revitalizimi i ujësjellësve 50,000 €
Asfaltimi i rrugëve rurale40,000 €
Asfaltimi i rrugës Skifteraj – Stubëll e ultë 30,000 €
Rregullimi i kanalizimeve dhe gropave septike 65,000 €
Rregullimi i rrugëve  me zhavor78,275 €
Ndërtimi i trotuareve  dhe  ndriçimit  publik77,000 €
Riparime nëpër shkolla 5,000 €
Renovimi i ambulantave 5,000 €
Furnizimi me aparatura dhe digjitalizim 15,000 €
TOTALI434,109 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Vitisë.

Projektet e realizuara

Renovimi i shkollave në Komunën e Vitisë (Pozheran, Sllatinë, Devaj, Verban, Ramjan, Fshati i ri, Radivojc, Gërmove, Viti Begunc, Binç)5,000.00 €
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriqimi publik në komunën e Vitisë (Lubisht, Remnik, Radivojc, Devaj, Pozheran, Viti, Begunc, Sllatin, Verban)3,567.15 €
Ndërtimi i trotuarit dhe ndriqimi publik ne komunën e Vitisë (Smirë, Viti, Radivojc, Ramnishtë, Budrik)51,000.00€
Asfaltimi i rruges Germove – Goshicë7,181.09 €
Asfaltimi i rrugeve rurale (Gërmove, Trestenik, Ramjan, Fshati i i, Pozheran, Terpez, Zhiti, Ballanc, Skifteraj)2,197.45 €
Asfaltimi i rrugeve rurale (Verban, Drobesh, Viti,Sllatinë, Qifllak, Buzovik, Ramnishtë, Budrik)21,352.00€
Asfaltimi i rrugëve rurale (Skifteraj, Remnik, Radivojc, Devaj, Pozheran, Fshati i ri, Ballancë, Verban, Viti)30,000.00€
Asfaltimi i rrugeve rurale (Smirë, Kabash, Lubisht, Goshic, Podgorc, Begunc, Drobesh, Qifllak)33,428.50€
Asfaltimi i rrugëve rurale (Stubëll)24,598.42 €
Bashkëfinancim të aktiviteteve për zhvillimin e Komuniteteve në komunën e Vitisë30,376.29 €
Rregullimi i fushave sportive (Trestenik, Buzovik, Ramnisht, Ballanc)2,649.60 €
Asfaltimi i rrugeve rurale (Radivojc, Devaj, Podgorc, Lubishte, Kabash, Binq, Begunc, Smire)38,000.00 €
Rregullimi i rrugëve me zhavor (Buzovik, Begunc, Germove,Budrik, Drobesh, Smirë, Lubisht-Podgorc, Terpez-Qifllak, Qifllak-Pozheran, Debellde, Letnicë, Remnik, Pozheran-Viti)23,000.00 €
Asfaltimi i rrugës Remnik – Nasal8,740.60 €
Projekti i bashkëfinancimin me UE-nin – turizmi pa kufi 25,036.25 €
Atesti i asfalteve në komunën e Vitisë10,272.00 €
Ndriqimi publik në fshatin Binq 2,000.00 €
Hartimi i projekteve5,005.56 €
Mbikqyrja e projekteve 6,120.29 €
TOTALI:329,525.20€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Vitisë .

Projektet e realizuara

Rregullimi i kulmit të Gjimnazit në Viti13,184.60 €
Asfaltimi i Rrugës ” Dëshmorët e Kombit” në Viti25,184.04 €
Rregullimi i fushave sportive53,745.00 €
Rregullimi i hapësirave gjelbëruese publike15,750.49 €
Asfaltimi i rrugëve rurale82,000.00 €
Rregullimi i rrugëve me zhavor32,000.00 €
Renovimi i ambullantave22,495.65 €
Asfaltimi i rrugëve lokale47,755.02 €
TOTALI:292,114.80 €
Copy link
Powered by Social Snap