Suharekë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Suharekës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ndërtimi i rrugëve lokale “Tunat e gurres”, “Kosova”, Shqiptari”dhe rrugët lokale17,000 €
Ndërtimi i rrugës lokale në Gelance (Ramadan Bajrami, Isuf Qerimi, Kad)14,000 €
Ndërtimi i rrugëve lokale dhe trotuareve në Bukosh13,000 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Bllacë25,000 €
Projekte me bashkëfinancim70,000 €
Ndertimi i rrugëve lokale në fshatin Samadrexhe (Qeshmja e Cufes, ask)21,000 €
Mirmbajtja dhe pastrimi i qytetit25,000 €
Instalimi dhe sanimi i ndriqimeve publike29,000 €
Rregullimi i rrugës Brigada 123, Qender – Suharek39,409 €
Meremetimi dhe ndërtimi i kanalizimeve25,000 €
Ndërtimi i rrugës lokale në Peqan14,769 €
Rregullimi i varrezave në fshatin Bllacë14,500 €
Ndërtimi i rrugës lokale në Dragaqinë14,501 €
Mirmbajtja dimërore e rrugëve lokale 50,000 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në Budakov22,000 €
Pastrimi dhe rregullimi i lumenjëve në Komunë (Reqan, Mushtitsht, Terrnje, 25,000 €
Ndërtimi i rrugëve lokale në qytet17,000 €
Ndërtimi i rrugës Bukosh – Reqan19,000 €
Trajnimi i deponive ilegale25,000 €
Ndërtimi dhe renovimi i objekteve sportive dhe kulturore18,000 €
Renovimi dhe mirëmbajtja e lapidareve 25,000 €
Ndërtimi i palestrës sportive në Studenqan 20,000 €
Rregullimi i parqeve rekreative sportive në lagjet e qytetit20,000 €
Mjete konkretizuese (kabinete)70,000 €
Ndërtimi shfmu “Vaso Pash Shkodrani” paralele e ndarë në Terrnje100,000 €
Ndërtimi i qerdhes të fëmijeve në Samadraxhë10,253 €
TOTALI743,432 €


Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Suharekës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve “Krushqit, Frashëri dhe Trimat” në Bllacë13,500.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Guri I madhë dhe Bujar Buzhala” dhe rrugëve lokale në Budakovë54,000.00 €
Asfaltimi I rrugës Bukosh – Reqan18,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Bjeshka” në Dragaqin9,000.00 €
Ndërtimi i kanalizmit (Segmente) në lagjet Sopa, Graishta dhe Lugu, Duhel9,000.00 €
Asfaltimi i Rr. “Naim Lubovci” – Grejqevc (faza e fundit)22,500.00 €
Ndërtimi i rrugës “Nezir Rrezja” (segment) në Javor18,000.00 €
Rregullimi i hapësirës publike te Ambulanta në Kasterrc9,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Fitorja” në fshatin Leshan18,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale dhe trotuarëve në Nepërbisht27,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Osman Brahimi, Sejdakët dhe Bullakët” në Nishor9,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Sali Nuhiu, Sherif Meta, Ali Munishi, Shtëpit Shkolla dhe Qazim Sallahu” në Gjinoc18,000.00 €
Ndertimi i rrugës Peqan-Semetisht18,000.00 €
Trajtimi i ujërave atmosferik te prroi i Dubiqakut, Suharekë9,000.00 €
Rregullimi i varrezave te reja ne Suharekë31,500.00 €
Rregullimi i ujësjellësit në Stravuqinë25,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Isak Salltekaj, Muharrem Balija, Din Mehmeti dhe Avdi Rrahmani” në Sopijë49,500.00 €
Rregullimi i varrezave në fshatin Tërrnje4,500.00 €
Ndërtimi i rrugëve “Dëshmorët e Vraniqit, Bashajt dhe Hoxhajt” dhe trotuari në rr. Udha e shkronjave në Vraniq18,000.00 €
Ndërtimi i rrugës – Vazhdim Dubravë -Gjinoc18,000.00 €
Eksproproimi për investime kapitale54,000.00 €
Sanimi dhe mirëmbajtja e rrugëve lokale 49,500.00 €
Sanimi dhe rregullimi i ujësjellëseve54,000.00 €
Pastrimi dhe rregullimi i lumejëve në Komunë (Reqan, Mushtisht, Tërrnje, Gelancë, Vraniqi, Semetisht, Leshan, Sopijë)51,000.00 €
Mirëmbajtja dhe pastrimi i qytetit90,000.00 €
Mbikëqyrja e projekteve investive27,000.00 €
Fondi Emergjent76,500.00 €
Projekt me bashkëfinancim58,863.00 €
Ndërtimi dhe meremetimi i trotuarëve dhe parkingjeve në Komunë18,000.00 €
Rrenimi i Objekteve pa leje6,000.00 €
Renovimi dhe mirëmbajtja e ovjekteve institucionele21,000.00 €
Hartimi dhe harmonizimi i dokumenteve të planifikimit hapsinor18,000.00 €
Trajtimi i deponive ilegale44,500.00 €
Trajtimi i hapsirave me interes publik4,500.00 €
Hartimi dhe revidimi i projekteve13,500.00 €
Fasadimi i objekteve, renovimi i pullazeve publike dhe kolektive9,000.00 €
Shenjezimi Horizontal dhe Vertikal4,500.00 €
Ngritja e kapaciteteve për këshillit të veprimit rinor4,500.00 €
Burnizimi i Bibliotekës me libra të rinj9,000.00 €
Fondi emergjent për Bujqësi18,000.00 €
Ndërtimi i infrastrukturës rrugore – fushore për Bujqësi në Komunë20,000.00 €
Ndërtimi i SHFMU “Vaso Pash Shkodrani” paralela e ndarë në Tërrnje50,000.00 €
Mjete Konkretizimi (Kabinete)50,000.00 €
TOTALI:1,149,863.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Suharekës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugëve “Sahit Tixhaj, Shtabi Ushtarak, Mati dhe Sadri Guraziu(Segmenti)” në Bllacë90,000.00 €
Sanimet dhe rregullimet e ujësjellësve31,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale ” Selajdin Kurtishaj, Hashim Kurtishaj, Canaj dhe Xhemajl Fejza” Xhamia deri te kicaj në Greikoc105,000.00€
Instalimi dhe sanimi i ndriçimeve publike (Shirokë, Sopijë, Mushtisht, Bllacë,Studenqan dhe Samadrexhë)95,410.00 €
Ndërtimi i rezervarit të ujësjellësit në Peqan80,000.00 €
Trajtimi i ujrave atmosferik ne rr.Xhavit Sylaj -faza II80,000.00 €
Rregullimi i shtratit te lumit në Mushtisht, Faza e dytë30,000.00 €
TOTALI:511,410.00€
Copy link
Powered by Social Snap