Skënderaj

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Skënderajit.

Projektet e realizuara

Kanalizimi në fshatin Llaushë60.000.00€
Kanalizimi në fshatrat të B.L. Likoc37,500.00 €
Kanalizim në fshatin Klinë e Ultë60,000.00 €
TOTALI:157,500.00 €

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Skënderajit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Vitak-Klladërnicë28,342.66 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit14,925.27 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Polac36,542.78 €
Asfaltimi i rrugës në Runik22,967.84 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit67,329.11 €
TOTALI:170,107.66 €