Skënderaj

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Skënderajit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Kanalizimi në fshatin Llaushe24,220 €
Kanalizimi fekal në fshatin Klinë e poshtme56,349 €
Kanalizimi në BL Qirez20,000 €
Asfalt. segmentit të rrugës – Kopiliq lagjja Havolli22,020 €
Rrugët në B. Lokale37,573 €
Kanalizimi në B. Lokale22,582 €
Mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve të Komunës36,891 €
TOTALI219,634 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Skënderajit.

Projektet e realizuara

Kanalizimi në fshatin Llaushë60.000.00€
Kanalizimi në fshatrat të B.L. Likoc37,500.00 €
Kanalizim në fshatin Klinë e Ultë60,000.00 €
TOTALI:157,500.00 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Skënderajit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës Vitak-Klladërnicë28,342.66 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit14,925.27 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Polac36,542.78 €
Asfaltimi i rrugës në Runik22,967.84 €
Segmenti 2 i rrugës unazore te qytetit67,329.11 €
TOTALI:170,107.66 €
Copy link
Powered by Social Snap