Shtime

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Shtimës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Rregullimi i parqeve në hapësirat publike në P.V.GJ.G.B.C.Z.M.P.R.20,000 €
Rregullimi i infrastrukturës në Zonën Ekonomike II30,000 €
Rregullimi i rrugëve bujqësore me zhavor20,000 €
Rregullimi i kanaleve kulluese të ujrave atmosferikë për tokat bujqësore15,000 €
Asfaltimi i rrugëve në Muzeqinë10,000 €
Kanalizimi dhe asfaltimi i rrugëve në Rashincë10,000 €
Asfaltimi dhe kanalizimi i rrugëve në Belinc20,000 €
Pagesa për shpronsimet30,000 €
Rregullimi i shtigjeve profesionale për çiklizëm dhe motorkros në zonat turistike16,000 €
TOTALI171,000 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Shtimës.

Projektet e realizuara

Rregullimi i Varrezave të Dëshmorëve në Shtime dhe Mollopolc50,000.00 €
Rregullimi i rrugëve bujqësore 10,000.00 €
Kanalet atmosferike në fshatërat e Shtimes10,251.00 €
Asfaltimi i rrugëve dhe kanalëve të ujrave të zeza në fshatin Pjetërshtic15,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimeve në Mollopolc20,000.00 €
Hapja e kanaleve të tokave bujqësore në Vojnovc10,000.00 €
Rregullimi i objketit të shtabit të UÇK-së në Pjetërshticë5,000.00 €
Rregullimi i objketit të shtabit të UÇK-së në Rancë5,000.00 €
Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit në fshatra të Shtimes 50,000.00 €
Rregullimi i trotuarëve, ndriqimit dhe gjelbrimit në rrugët “Adem Jashari” “Komandant Kumanova” -Participim18,920.00 €
Ndërtimi i fushës së sportit në Godanc dhe Muzeqinë si dhe gjelbrimi i parkut në Muzeqinë10,000.00 €
Rregullimi i infrastrukturës në parkun e pishave30,000.00 €
TOTALI:234,171.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Shtimës.

Projektet e realizuara

Rregullimi I trotuarëve, ndriqimit dhe gjelbrimit në rrugët “Adem Jashari” “Komandant Kumanova” -Participim40,920.00€
Kanalet atmesferike në fshatërat e Shtimes10,000.00€
Asfaltimi i rrugëve dhe kanaleve të ujërave të zeza10,000.00€
Asfaltimi I rruges Zeqë Zeqiri dhe Rruga Sadriu në Davidovc5,000.00 €
Rregullimi I kanalizimit fekal për Zonën e Bisneseve në rrugën “Komandant Kumanova”15,000.00€
Rregullimi I rrugëve bujqësore 5,000.00 €
Rregullimi I tratuareve ne fshatin Pjetershtic te udhëkryqi5,000.00 €
Zgjerimi dhe pastrimi i shtratit të lumit në Fshatëra të Shtimes 30,000.00€
Ndërtimi I fushës së sportit ne Godanc dhe Muzeqin si dhe gjelbrimi I parkut në Muzeqinë18,000.00€
TOTALI:138,920.00€
Copy link
Powered by Social Snap