Shtërpcë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Shtërpcës.

Projektet e realizuara

Sanimi dhe regulimi i infrastrukturës ekzistuese137,670.15 €
TOTALI:137,670.15 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Shtërpcës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i fushës sportive në Vërbeshticë 32,094.82 €
Sanimi dhe regulimi i infrastrukturës ekzistuese 72,216.82 €
TOTALI:104,311.64 €
Copy link
Powered by Social Snap