Rahovec

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Rahovecit.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës Vrajak, Ratkoc, Gexhe, Sapniq, Zatriq, Reti e Poshtme12,000.00€
Ndërtimit i rrugëve në Xerxe, Celinë, Nashpall, Senoc, Reti e Epërme dhe Mrasor25,000.00€
Ndërtimi i rrugëve në Hoqe te Vogël, Brestoc, Krushë të Madhe, Fortesë24,000.00€
Ndërtimi i shkollës fillore në Kramovik69,000.00€
Ndërtimi i rrugëve dhe rrethrrotullimeve në qytetin e Rahovecit20,000.00€
Mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore gjatë sezoneve48,000.00€
Ndërtimi i rrugëve në komunën e Rahovecit50,000.00€
Ndërtimi i sistemeve të ujësjellësit në Komunën e Rahovecit30,000.00€
Ndërtesa për banim social40,000.00€
Rregullimi i Lumit në fshatin Zaqishtë20,000.00€
Ndërtimi i shkollës në Hoqë – Brestovc30,000.00€
Ndërtimi i shkollës në Reti35,000.00€
Ndërtimi i serave me participim 75 me 25 %16,498.00€
TOTALI:419,498.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Rahovecit.

Realized Projects

Ndërtimi i rrugës Rahovec- Pataqan80,000.00 €
Ndërtimi i rrugës Drenoc – Zatriq30,000.00 €
Ndërtimi i serave20,000.00 €
Rregullimin e qendrës së qytetit me gur20,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në Kramovik45,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve dhe rrethrrotullimeve në qytetin e Rahovecit20,000.00 €
Sinjalizimi vertikal dhe horizontal i rrugëve10,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve në komunen e Rahovecit50,000.00 €
Ndërtimi i Shtatoreve të Heronjëve10,000.00 €
Kolektori dhe rregullimi i shtratit të lumit Duhllo- (vazhdim)17,525.00 €
TOTALI:302,525.00€
Copy link
Powered by Social Snap