Prizren

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prizrenit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Mirëmbajtja e rrugëve lokale të ndërtuara me elemente betoni, gurë granitit, gurë të prerë, gurë lumi natyral, kalldermë dhe ndërtimi i trotuarëve në komunën e Prizrenit50,000 €
Rehabilitimi me asfalt i rrugëve në Komunën e Prizrenit100,000 €
Intervenimi në infrastrukturë për rastet e fatkeqsive natyrore, rrëshqitja e dheut, përmbytjet dhe eliminimi i deponive  ilegale në Komunën e Prizrenit 150,000 €
Rehabilitimi me asfalt i rrugëve në Petrovë – asfaltimi i rrugës kryesore50,000 €
Mbjellja e fidaneve drunore – drunjë dekorativ në Komunën e Prizrenit100,000 €
Instalimi i ndriqimit publik dhe intervenimi në ndriqimin ekzistues në Komunën e Prizrenit150,000 €
TOTALI600,000 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prizrenit.

Projektet e realizuara

Instalimi i ndriqimit publik dhe intervenimi ne ndriqimin ekzistues në Komunën e Prizrenit100,000.00€
Mirëmbajtja e rrugëve lokale të ndërtuara me elemente betoni, gurë granitit, gurë të prerë, gurë lumi natyral, kalldermë dhe ndërtimi i trotuarëve në komunën e Prizrenit150,000.00€
Ndërtimi me elemente betoni i rrugëve në fshatin Poslisht të Prizrenit50,000.00€
Rehabilitimi me asfalt i rrugëve në Komunën e Prizrenit100,000.00€
Mbjellja e fidaneve drunore – drunjë dekorativ në Komunën e Prizrenit150,000.00€
Ndërtimi i infrastruktures rrugore në lagjen Bajram Curri në Prizreni50,000.00 €
TOTALI:600,000.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Prizrenit.

Projektet e realizuara

Grumbullimi, Transportimi dhe deponimi i mbeturinave 200,000.00€
Ndërtimi i rrugës, kanalizimit dhe ujësjellësit në rrugën Beteja e Pashtrikut50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve lokale dhe kanalizimit në fshatin Nashec20,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit fekal në Lubizhdë të Hasit – faza II50,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Romajë 50,000.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Malësi e Re30,000.00 €
Rregullimi i ujësjellësit në lagjet Dardanija, 2 Korriku dhe 11 Marsi50,000.00 €
Ndërtimi i rezervuarit të ujit të pijes në fshatin Gjonaj35,000.00 €
Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në fshatin Serbicë e Epërme24,389.60 €
TOTALI:509,389.60€
Copy link
Powered by Social Snap