Podujevë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Podujevës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ngritja e Serrave132,172 €
Ndërtimi i trotuareve në qytet dhe fshatra55,000 €
Rrethojat metalike për zyren e vendit Lluzhan8,000 €
Ndërtimi, rindërtimi i ndriçimit publik20,000 €
Ndërtimi i urave33,046 €
Kolektori i ujërave të zeza 21,466 €
Projekti për Bletari98,500 €
Projekti për motokultivatorët me pajisje përcjellëse134,88.00 €
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit16,010 €
TOTALI384,194 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Podujevës.

Projektet e realizuara

Ngritja e serrave200,000.00€
Ndërtimi i trotuarëve në qytete dhe fshatra20,000.00 €
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llaushe (lagjja Reziqet)20,000.00 €
Asfaltimin i rrugës në fshatin Godishnjak10,000.00 €
Ndërtimi i urave15,000.00 €
Kolektori i ujrave të zeza 63,000.00 €
Projekt për bletari50,000.00 €
“Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave nëpër lagjet e ndryshme të qytetit; Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave ekzistuese me shtresë të dyte-II të asfaltit me trashësi 4 cm, si dhe hartimi i projekteve (vazhdim).”50,000.00 €
TOTALI:428,000.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Podujevës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Letanc20,000.00€
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Batllavë20,000.00€
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gllamnik20,000.00€
Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Pakashticë (lagjet Zeneli e Vllahia)20,000.00€
Rregullimi i shtratit të Lumit Llap (Lupç i Poshtëm) 12,000.00€
Ndërtimi në qytet i Bulevardit dhe Sheshi “Sheshi i Dëshmorve”, ” Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu e Ilir Konushefci”25,000.00€
Ndërtimi i trotuareve50,220.00€
Projekt për pemëtari100,000.00€
Kolektori i ujrave të zeza Gërdofc – Shakovicë65,000.00 €
Meremetimi i rrugëve me zhavor39,462.00 €
TOTALI:371,682.00€
Copy link
Powered by Social Snap