Pejë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Pejës.

  Projektet

  Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

  Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
  Ndërtimi i zyrës së vendit në Novosellë30,600 €
  Part. me KFW. ndërt. Impj. të ujrave të zeza525,773 €
  Ndërtimi i ndriqimit publik në fsha.katund i ri – Ramun21,291 €
  Asf.i Rrug.Jabllanicë e Madhe – Jabllanicë e Vogël42,655 €
  Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Trestenik , Lutogllavë dhe Treboviq108,528 €
  Asfaltimi i rrugës në fsh. Gorozhdec10,312 €
  Asf.rr.dhe rrug.në fsh.Kryshec, Turjak, Baran i epërm, dhe ë ulët78,595 €
  Asf. i rr. në fsh.Katund i Ri dhe Sferk e That44,742 €
  Blerja dhe montimi mamografit 115,000 €
  Asfaltimi i disa rrugëve dhe rrugicave në Dardania III dhe  fsh. Graboc56,376 €
  Asfaltimi i disa rrugëve në Dardani III dhe  fsh. Llozhan51,870 €
  Ndërt. i shkoll. së muzikes ‘ Halil Kasapolli’ – faza e dytë201,442 €
  Ndërtimi i shkollës së artit faza e dytë 219,876 €
  TOTALI1,507,058 €

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Pejës.

  Projektet e realizuara

  Ndërtimi i rrugëve Rekë e Allages-Kuqishtë-Stankaj118,700.73 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Zahaq 146,398.04 €
  Ndërtimi i Shkolles së Muzikës (faza e dytë)117,745.19 €
  Ndërtimi i shkollës së Artit faza e dytë 232,279.20 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatrat Ozdrim, Dubove dhe Lljabjan131,356.00 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Raushiq107,052.00 €
  Ndërtimi i Shkollës Fillore në fshatin Leshan92,310.00 €
  Rregullimi i murit të Lumbardhit167,874.00 €
  TOTALI:1,113,715.16€

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Pejës.

  Projektet e realizuara

  Shkolla e Mjeksisë në Pejë300,000.00 €
  Salla e sportit në Shkollën Fillore Lidhja e Prizrenit290,000.00 €
  Muri i Lumit ” Bistrica ” 624,420.00 €
  Kubëzimi te Salla e sporteve Karagaqi 35,000.00 €
  Salla e sportit në Shkollën Fillore Ali Kelmendi -Nabërgjan140,000.00 €
  TOTALI:1,389,420.00€
  Copy link
  Powered by Social Snap