Pejë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  2018

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Pejës.

  Buxheti i planifikuar për vitin 2018 1,640,000.00
  Buxheti i realizuar në vitin 2018 1,557,377.90

  Projektet e realizuara

  Ndërtimi i rrugëve Rekë e Allages-Kuqishtë-Stankaj118,700.73 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Zahaq 146,398.04 €
  Ndërtimi i Shkolles së Muzikës (faza e dytë)117,745.19 €
  Ndërtimi i shkollës së Artit faza e dytë 232,279.20 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatrat Ozdrim, Dubove dhe Lljabjan131,356.00 €
  Asfaltimi I rrugeve ne fshatin Raushiq107,052.00 €
  Ndërtimi i Shkollës Fillore në fshatin Leshan92,310.00 €
  Rregullimi i murit të Lumbardhit167,874.00 €
  TOTALI:1,113,715.16€

  2017

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Pejës.

  Buxheti i planifikuar për vitin 2017 1,699,000.04 €
  Buxheti i realizuar në vitin 2017 1,421,105.97 €

  Projektet e realizuara

  Shkolla e Mjeksisë në Pejë300,000.00 €
  Salla e sportit në Shkollën Fillore Lidhja e Prizrenit290,000.00 €
  Muri i Lumit ” Bistrica ” 624,420.00 €
  Kubëzimi te Salla e sporteve Karagaqi 35,000.00 €
  Salla e sportit në Shkollën Fillore Ali Kelmendi -Nabërgjan140,000.00 €
  TOTALI:1,389,420.00€