Partesh

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Parteshit.

  Projektet e realizuara

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Parteshit.

  Projektet e realizuara

  Copy link
  Powered by Social Snap