Novobërdë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  2018

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Novobërdës.

  Projektet e realizuara

  2017

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Novobërdës.

  Projektet e realizuara