Mamushë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mamushës

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Paisje bujqësore – 47014 Byjqësia Mamushë16,640 €
Ura dhe muri mbrojtës i Lumit Topluva – 66375 Planifikimi Urban dhe Inspekcioni5,314 €
Paisje speciale mjeksore – 73850 Shërbime të shëndetësisë primare4,015 €
TOTALI25,969 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mamushës.

Projektet e realizuara

Rregullimi dhe asfalltimi i rrugëve Cuvercinlik dhe Bahcelik (vlera e projektit 58,900.00 €) ku nga të hyrat e Tatimit në Pronë janë shpenzuar 29,024.06 € 29,024.06€
TOTALI:29,024.06€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Mamushës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i Rrugës Cuvercinlik19,183.73 €
TOTALI:19,183.73
Copy link
Powered by Social Snap