Malishevë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

2018

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Malishevës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi në fshatin Marali85,600.00 €
Kanalizimi në fshatin Llashka Drenoc50,000.00 €
Kanalizimi në fshatin Tërpezë28,000.00 €
Ndërtimi i rezervuarit e ujësjellësit në fshatin Senik80,000.00 €
Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Bubël28,000.00 €
TOTALI:271,600.00 €

2017

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Malishevës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës (mini – tranzit) në Malishevë, lagja Mirëditë.132,000.00€
Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Ll. Drenoc.16,278.00 €
Renovimi dhe përgatitja e stadiumit të qytetit në Malishevë.13,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin – Lladroc19,877.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin – Astrazup18,256.00 €
TOTALI:199,411.00€