Malishevë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Malishevës.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit 
Ndërtimi i banimit social  –  nga THV=18,408.00€647,671 €
Asfaltimi i rrugëve- JANCISHT – SHKOZE- nga THV= 26,048.00€230,744 €
Kanalizime në fshatra – % nga THV= 49,768€104,926 €
Asfaltim – Banje, Guncat, Gurbardh Pallanka – nga THV= 99,799.00€1,166,295 €
Ndërtimi I trotuarëve në –  L. Shala, Banje etj nga THV=48,685119,237 €
Ndërtimi I serrave për bujqësi – nga THV= 10,000€41,561 €
Ndërtimi i rrugës lokale në Bubel, Bubavec etj – nga THV=27,145€198,552 €
TOTALI 2,508,986 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Malishevës.

Projektet e realizuara

Asfaltimi në fshatin Marali85,600.00 €
Kanalizimi në fshatin Llashka Drenoc50,000.00 €
Kanalizimi në fshatin Tërpezë28,000.00 €
Ndërtimi i rezervuarit e ujësjellësit në fshatin Senik80,000.00 €
Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Bubël28,000.00 €
TOTALI:271,600.00 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Malishevës.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i rrugës (mini – tranzit) në Malishevë, lagja Mirëditë.132,000.00€
Ndërtimi i trotuarëve në fshatin Ll. Drenoc.16,278.00 €
Renovimi dhe përgatitja e stadiumit të qytetit në Malishevë.13,000.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin – Lladroc19,877.00 €
Ndërtimi i shkollës fillore në fshatin – Astrazup18,256.00 €
TOTALI:199,411.00€
Copy link
Powered by Social Snap