Lipjan

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Lipjanit.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Bashkëfinancim me donator94,224 €
Furnizimi dhe instalimi  i Aparaturës KMF, QMF dhe AMF11,361 €
Ndërtimi i sallës së sporteve në Kraishtë129,952 €
Ndërtimi i palestrës së re në Lipjan209,999 €
Ndërtimi i tribunave dhe zhveshtoreve në Stad. Futb. Dobrajes Madh99,204 €
Ndërtimi i qerdhës së fëmijëve në Lipjan53,308 €
Meremetimi i nyjeve sanitare në shkollat Topliqan, Gracke5,452 €
Kabinetet për shkollat (Kimi, Biologji, Fizikë, Tik, etj35,000 €
Renovimi i sallës së sporteve në Gadime dhe sallës së Gjimnazit “Ulpiana”11,778 €
 Ndërtimi i tregut të ri të kafshëve dhe drithrave në Lipjan75,154 €
TOTALI725,433 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Lipjanit.

Projektet e realizuara

Riparimi Infrastrukturës në fshatin Gad.Ep.Ul.-Vrelle-Sll-Small-Qallap68,304.89€
Bashkëfinancimi me donator110,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Jeta E Re10,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në lagjet e fshatit Kraishtë14,000.00€
Asfaltimi i  rrugës që lidhë fshatrat Dobraje e Vogël- Magurë 52,388.11€
Asfaltimi i rrugës së lagjeve në fshatin Ribar i Madh dhe Rruga e Varrezave50,006.00€
Ndertimi i trotuarve me ndriqim publik në Janjevë25,000.00€
Tregu i Gjelbërt110,000.00€
Fasadimi i Objekteve në qytet12,136.44€
Asfaltimi i rrugës Ribar i Madh – Torine55,000.00€
Hartimi i Projekteve Detale50,000.00€
Ndërtimi i Stadionit të qytetit30,000.00€
Rregullimi i fushës së futbollit në Magure35,000.00€
Ndërtimi i fushave të vogla sportive: Bujan, Llugaxhi, Hallaq15,000.00€
Blerja e inventarit për arkivën në Biblioteken e Qytetit6,097.31€
Ndërtimi i Qerdhes së Fëmijëve në Lipjan70,000.00€
Rrënimi i shkollës së vjetër dhe ndërtimi i shkollës së re40,000.00€
Ndërtimi i Shkollës Fillore në fshatin Brus20,000.00€
Ndërtimi i Shkollës në Fshatin Rubovc – (faza II)70,000.00€
TOTALI:842,932.75€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Lipjanit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Rubovc i Madh50,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Jetë e Re 10,000.00€
Asfaltimi i Rruges Blinaj – Leletiq 24,427.85€
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Breg i Zi20,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në Fshatin Shale25,238.50€
Asfaltimi i rrugëve në Fshatrat Vrellë e Goleshit dhe Harilaq i Vogël 57,438.04€
Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Llugaxhi F II29,012.50€
Ndërtimi i trotuareve me ndriqim publik në Janjevë 10,000.00€
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fshatin Mirenë (faza II)25,000.00€
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në Fshatin Akllap50,000.00€
Asfaltim i rrugicave në Fshatin Baicë25,238.50€
Asfaltim i rrugicave në Vrellë të Gadimes21,889.20€
Ndërtimi i rrjetit të Kanalizimit në Varigovc34,189.11€
Mirëmbajtja e Ndriqimit Publik në qytete dhe fshatra29,995.00€
Zgjerimi i rrjetit të ndriqimit publik në rrugicat e qytetit të Lipjanit28,984.64€
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Shalë40,000.00€
Asfaltimi i Rrugës Topliqan Grackë e Vjetër34,609.83€
Zgjerimi i rrjeteve te kanalizimeve ne Sllovi Gadime e ulet Lipjan Dobraj15,000.00€
Ndërtimi i Qerdhes së fëmijëve në Lipjan80,000.00€
Bashkëfinancim me donator90,000.00€
Ndertimi i shkollës në Fshatin Mirenë8,292.01€
Ndërtimi i Stationit të Qytetit50,000.00€
TOTALI:759,315.18€
Copy link
Powered by Social Snap