Kaçanik

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  2018

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kaçanikut.

  Projektet e realizuara

  Rregullimi i varrezave të Dëshmoreve dhe veteraneve te UÇK-së14,696.00€
  Asfaltimi i rrugës në fshatin Gabrricë- Duraj25,000.00€
  Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike35,444.51€
  Furnizim me mobilie dhe pajime në QKMF13,596.00€
  Mjetet për bashkëfinancim të projekteve me donantorë46,203.61€
  Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dallosheve33,697.07€
  Rregullimi i përroit në lagjen Kovaq – faza II14,999.00€
  Asfaltimi i rrugës në fshatin Gabrricë – Duraj15,000.00€
  TOTALI:198,636.19€

  2017

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kaçanikut.

  Projektet e realizuara