Kaçanik

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i takon komunës së Kaçanikut.

  Projektet

  Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë

  Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
  Ndërtimi i rrugëve në Kaçanik të Vjetër32,500 €
  Ndërtimi i rrugëve në fshatin Stagovë19,847 €
  Ndërtimi i rrugëve në fshatin Bob18,188 €
  Renovimi i objekteve dhe infrastrukturës shëndetësore52,599 €
  Asfaltimi i rrugës beteja e 25 Majit36,176 €
  Rregullimi I ndriqimit publik43,380 €
  Rregullimi I rrugëve në fshatin Kovaqec29,456 €
  Rregullimi i rrugëve në fshatin Gajre60,933 €
  TOTALI293,081 €

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kaçanikut.

  Projektet e realizuara

  Rregullimi i varrezave të Dëshmoreve dhe veteraneve te UÇK-së14,696.00€
  Asfaltimi i rrugës në fshatin Gabrricë- Duraj25,000.00€
  Ndërtimi i kanalizimeve fekale dhe atmosferike35,444.51€
  Furnizim me mobilie dhe pajime në QKMF13,596.00€
  Mjetet për bashkëfinancim të projekteve me donantorë46,203.61€
  Ndërtimi i Urës për këmbësor mbi lumin Lepenc te Lagjeja e Dallosheve33,697.07€
  Rregullimi i përroit në lagjen Kovaq – faza II14,999.00€
  Asfaltimi i rrugës në fshatin Gabrricë – Duraj15,000.00€
  TOTALI:198,636.19€

  Vëni re

  Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Kaçanikut.

  Projektet e realizuara

  Copy link
  Powered by Social Snap