Istog

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Istogut.

Projektet

Projektet në vijim janë financuar plotësisht apo pjesërisht nga të hyrat e tatimit në pronë.

Emri/Përshkrimi i projekteve të implementuara gjatë vitit 2019Kostoja totale e projektit
Ndertimi i rrugëve në Istog: “Shkoza”, “Bekim Fehmiu”, “Arben Januzaj” etj.45.580.00 €
Ndërtimi i shtëpive të familjeve të  pa streh – 8 objekte banimi90.000.00 €
Asfaltimi i rrugës në fshatin Lubovë – Rruga “Drenusha”30.000.00 €
Ndërtimi i rrugës që lidh fshatrat Shalinovicë – Zallq25.000.00 €
Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore – renovimi  komplet i Emergjencës21.805.00 €
Ndërtimi i rrugës në fshatin Lluga – Lagja Meshi20.000.00 €
Ndërtimi i objektit të ri shkollor ” Fan Noli ” në fshatin Llukac i Begut18.000.00 €
Kubëzimi i trotuarit në fshatin Staradran10.000.00 €
Betonimi i kanalit të ujitjes për fshatrat Vrelle – Lubozhde 9.600.00 €
Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Dubovë e Vogël10.000.00 €
TOTALI279.985.00 €

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Istogut.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpijave të familjeve të pastrehë 2018 80,000.00 €
Ndërtimi dhe ndriqimi publik i trotuareve në Banjë 50,000.00 €
Ndërtimi i ndriqimit publik në Gurrakoc 15,000.00 €
Gubëzimi i trotuarit Gurrakoc – Zallq 40,000.00 €
Riparimi i stacioneve të autobusit  6,000.00 €
Ndërtimi i trotuarit në rrugën “Sarajeva” – Dobrushë 25,000.00 €
Zgjerimi dhe asfaltimi i rrugës ” Sadri Lata” në Zallq 20,000.00 €
Hapja e rrugës malore Cerkolez – Prilep – Lipe 50,000.00 €
Hapja e rrugës malore Gurrat e bardha, stanet e Strellcit 15,000.00 €
Hapja e rrugës malore Kaliqan, stanet e Zogajve  15,000.00 €
Planifikimi urban, fasadimi i ndërtesave  4,578.00 €
TOTALI:320,578.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Istogut.

Projektet e realizuara

Ndërtimi i shtëpive të familjeve të pastrehë 2017 75,000.00€
Ndërtimi i ndriqimit publik në Rakosh 15,000.00€
Ndërtimi i Kanalizimit Studenic – Vrellë 21,000.00€
Zgjerimi dhe asfalltimi i rrugës prej 3km në Muzhevina 22,000.00€
Rregullimi i rrugës ” Vojdull- Mokën 34,000.00€
Betonimi i kanalit të ujsjellsit Penda Osmanaj Prekall 1000M 18,000.00€
Ndërtimi i rrugës “Kongresi i manastirit “në istog 15,191.00€
Asfaltimi i rrugës lokale në Kaliqan Lagjeja Gjyshkok 11,682.00€
Asfaltimi i rrugës në Orrobërd Lagjeja- Miranaj 10,000.00€
Rregullimi i rrugës Kërrnin e Epërme 10,000.00€
Mirëmbajtja e rrugëve lokale Rundi I IV 19,215.00€
Pajisja me E-Kiosk- Banjë – Vrellë – Rakosh – Gurakoc 24,000.00€
Betonimi i kanalit të ujësjellësit “Beluha” në Studenic 20,000.00€
TOTALI:295,088.00€
Copy link
Powered by Social Snap