Graçanicë

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Graçanicës.

Projektet e realizuara

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Graçanicës.

Projektet e realizuara

Asfalti dhe shtrimi i rrugëve 303,898.00 €
Ndërtimi dhe rindërtimi i ndriçimit publik100,000.00 €
Rregullimi dhe rindërtimi i varrezave47,000.00 €
Furnizimi me pajisje mjeksore50,000.00 €
TOTALI:500,898.00 €
Copy link
Powered by Social Snap