Ferizaj

Të ardhurat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, të ardhurat e tjera komunale përdoren edhe për këto lloje të projekteve.

Rezultatet e investimeve

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Ferizajit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugës kryesore dhe trotuarit në lagjën Tafalijaj, Komogllave90,000.00€
Asfaltimi i rrugëve dhe trotuarëve në fshatin Gaçke100,000.00€
Rregullimi i infrastrukturës nëntokësore dhe asfaltimi i rrugicave në qytet100,000.00€
Rregullimi i i kanalizimit në fshatin Zaskok dhe asfaltimi i rrugëve në Doganaj50,000.00€
Zgjerimi i rrugës Rexhep Bislimi prej rrethit deri te kisha50,000.00€
Asfaltimi dhe zgjerimi i rrugës Agim Ramadani në zonën rekreativo-sportive109,000.00€
Ndërtimi i trotuarit në fshatin Doganaj40,000.00€
Rregullimi i trotuarit në fshatin Pleshinë dhe asfaltimi i rrugicave 58,000.00€
Ndërtimi i stacionit të ri të autobusave në Ferizaj100,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Balaj50,000.00€
TOTALI:747,000.00€

Ne ju kërkojmë falje por për shkak të efekteve të Covid – 19 puna për raportimin e investimeve komunale është vonuar. Ne jemi duke punuar për të vënë informacionin në vend.

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Ferizajit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Komogllave150,000.00€
Zgjerimi i rruges te Sherret dhe rregullimi i infrastruktures nentoksore prej50,000.00€
Kanalizimi ne rrugen “AT Nik Prela”50,000.00€
Asfaltimi i rruges Nerodime – Balaj71,000.00€
Asfaltimi i rrugicave në qytet 112,803.00€
Riparimi i kanalizimit dhe i rrugës ,,Halil Alidemaj” 35,000.00€
Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të Ulët52,570.00€
Kanalizimi fekal dhe asfaltimi i rruges në lagjen e Dragoshve në Sejevë-62,210.00€
Asfaltimi i rrugeve ne fshatin Greme103,198.00€
Asfaltimi i rruges ne Zllatar25,000.00€
TOTALI:711,781.00€

Vëni re

Përgjegjësia për saktësinë e informacionit i përket komunës së Ferizajit.

Projektet e realizuara

Asfaltimi i rrugëve në Softaj30,000.00€
Asfaltimi i rrugës Rexhep Mala dhe lidhja me rrugën Marije Kraja 50,000.00€
Asfaltimi i rrugës Rahovicë -Mirash50,000.00€
Asfaltimi i rrugës në Talinoc të Jerlive rruga rreth fabrikës së tubave 55,000.00€
Asfaltimi i rrugicave në Talinoc të Muhaxherve30,000.00€
Ujësjellësi dhe asfaltimi i rrugës në lagjen “Bajram Curri” në fshatin Gaqke74,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në Dardani 50,000.00€
Asfaltimi i rrugës Sali Ceku20,000.00€
Rregullimi i qendrës së qytetit, faza e II-të128,000.00€
Asfaltimi i rrugëve në Dremjak40,000.00 €
Asfaltimi i rrugëve në fshatin Mirash30,000.00 €
Ujësjellësi dhe kanalizimi fekal në rrugën “Muharrem Shemsedini “12,000.00 €
Kanalizimi atmosferik dhe riasfaltimi i rrugës “Hasan Prishtina “70,000.00 €
Asfaltimi i rrugës “Milan Shuflaj “38,000.00 €
Asfaltimi me katër korsi i Rrugës Cen Dugolli dhe Reçakut nga Policia 100,000.00€
Asfaltimi i rrugës në fshatin Bibaj40,000.00 €
Asfaltimi lidhja e lagjes së Cakajve me shkollën, Meresalë25,000.00 €
Asfaltimi i rrugicave në Nerodime të Ulët40,000.00 €
TOTALI:882,000.00€

Copy link
Powered by Social Snap